Press "Enter" to skip to content

Hur bygger man klimatsmart?

Det ligger i tiden att bygga klimatsmart. Du kan också delta i kampen mot den globala uppvärmningen genom att välja både material och byggnadssätt som spar på vår miljö. Att välja material som är förnyelsebara är den ultimata lösningen. Dessutom ska du tänka på hur ditt hus ska värmas upp, är det klimatsmart eller inte?

Trä är förnyelsebart material

En växande skog påverkar växthuseffekten i positiv riktning och indirekt även hus som är byggda i trä. Skogen tar inte slut, eftersom den planteras igen. Trä är det enda byggmaterial som är förnyelsebart och det är det bästa om du vill vara klimatsmart säger en del. Andra har åsikten att till exempel lättbetong är det bästa.

Passivhus

Vad är ett passivhus och varför är det klimatsmart? I både Sverige och övriga länder är det meningen att byggnormen nära nollenergihus ska ha införts till och med år 2020. Detta betyder att husen ska ha så små värmeförluster att friskluften ska kunna användas som värmesystem. Passivhus värms upp via solen, återvunnen värme i ventilationssystem samt interna värmevinster. Passivhusens koncept består av två grundprinciper som är att optimera värmevinster och att minimera värmeförluster. Det ska byggas lufttätt, med stort fokus på isolering, dörrar och fönster för att minimera värmeförlusterna. Gamla tiders kallfarstu är en lösning som kan komma tillbaka för att ha en sluss mellan ute- och innetemperatur.

Ekologist byggande och boende

Att bygga och bo i ett ekologiskt hus betyder att man tänker på vissa principer som till exempel naturliga resurser och råvaror. Utnyttja sol, vind och vatten som resurser och råvaror som sand, gräs, lera och trä. När det gäller material kan man i så stor utsträckning som möjligt använda återanvänt material som trä, metall, takplattor från soptippen eller från förfallna hus. Byggtekniken ska vara med människans kraft eller enkla maskiner för att vara så ekologisk som möjligt. Använd material som inte har haft lång transportsträcka och låt bygget ta tid för att du ska ha möjlighet att finna lämpligt material som är till exempel återvunnet.

Val av entreprenör

När du ska välja entreprenörer är det en fördel för dig som konsument att låta en entreprenör göra jobbet. Om du väljer delad och du har flera olika som bygger kan det vid eventuella problem bli svårt att finna en lösning om de olika entreprenörerna skyllet felet på varandra. Beskriv utförligt hur du vill ha ditt hus och om du vill bygga både klimatsmart och ekologiskt är det ultimata att byggnadsföretaget har samma syn som dig när det gäller detta.